Zdjęcie z Muzeum WP

Patron

Podstawowe fakty z życia gen. Sosabowskiego

 • 8 maja 1892 – urodził się w Stanisławowie
 • Miał dwójkę rodzeństwa, po śmierci ojca (miał 11 lat) pomagał w utrzymaniu rodziny
 • 1909 – wstąpił do Zarzewia
 • od 11.11.1911 organizował skauting – do 1913 był hufcowym w Stanisławowie
 • Uczestniczył w I WŚ w Armii Austro-Węgier
 • II-III ‘39 – mianowany dowódcą 21 Pułku Piechoty w Cytadeli Warszawskiej, awans na pułkownika
 • Po kapitulacji Warszawy zbiegł z niewoli niemieckiej
 • XII ‘39 – przedostał się do Francji
 • VI ‘40 – został ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie zajął się 4 Brygadą Kadrową Strzelców
 • IX ‘44 – udział w Operacji Market-Garden (która okazała się porażką ze względu na słabe rozpoznanie brytyjskie przed operacją oraz niechęć Brytyjczyków do niesienia pomocy)
 • 27 XII ‘44 – zwolniony z dowództwa 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej (którą sam tworzył)
 • 25 września 1967 – zmarł w Londynie
 • 1969 – przeniesienie doczesnych szczątków do Warszawy na Powązki Wojskowe (A19)
  Close
  28-Lis-2015 15:06
  Close
  28-Lis-2015 15:06