Oświadczenie Rodziców – tzw. zgody

Przypominam o obowiązku oddania do drużynowego/zastępowego oświadczenia/zgody Rodziców na przynależność do drużyny :)

Dosłownie chwilę zajmie Wam zgarnięcie podpisu od rodziców, a mi znacznie to ułatwi różnego rodzaju formalności. No i potrzebuję tego także ze względów formalnych – ZHR ich ode mnie wymaga ;)

 

Jeżeli ktoś nie dostał/zgubił kartkę, to poniżej zamieszczam wzorzec:

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przynależność mojego syna ………………………………………. do 62 Gdańskiej Drużyny Harcerzy “Orkan” im. gen. Stanisława Sosabowskiego należącej do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jednocześnie oświadczam, że akceptuję uczestniczenie mojego dziecka w zajęciach prowadzonych metodą harcerską, uwzględniającą różnorodność form i miejsc zbiórki.

……………………………….. ………………………………..
(miejscowość, data) (podpis rodzica)